Lehenhof Wurst 7 von 2198

Bauernbratwurst Lehenhof
 • lws
 •  
 • Demeter
9,50 € */ St
1 * St (9,50 € / Stk)
Landjäger Lehenhof
 • lws
 •  
 • Demeter
5,50 € */ St
1 * St (5,50 € / Stk)
Leberwurst
 • lws
 •  
 • Demeter
4,49 € */ St
1 * St (4,49 € / Stk)
Lyoner
 • lws
 •  
 • Demeter
4,69 € */ St
1 * St (4,69 € / Stk)
Minisalami Lehenhof
 • lws
 •  
 • Demeter
5,90 € */ St
1 * St (5,90 € / Stk)
Schinkenwurst
 • lws
 •  
 • Demeter
4,69 € */ St
1 * St (4,69 € / Stk)
Schwarzwurst Demeter
 • lws
 •  
 • Demeter
4,49 € */ St
1 * St (4,49 € / Stk)