Lehenhof Produkte 56 von 2422


101 Lehenhof-Spezial-Brot
 • BAE
 •  
 • Demeter
3,85 € */ St
1 * St (3,85 € / Stk)
102 Gewürzbrot
 • BAE
 •  
 • Demeter
4,15 € */ St
1 * St (4,15 € / Stk)
103 Roggenbrot
 • BAE
 •  
 • Demeter
3,80 € */ St
1 * St (3,80 € / Stk)
104 Sesambrot
 • BAE
 •  
 • Demeter
4,80 € */ St
1 * St (4,80 € / Stk)
105 Sauermilchbrot
 • BAE
 •  
 • Demeter
4,50 € */ St
1 * St (4,50 € / Stk)
108 Leinsamenbrot
 • BAE
 •  
 • Demeter
4,90 € */ St
1 * St (4,90 € / Stk)
109 Dinkelbrot
 • BAE
 •  
 • Demeter
5,30 € */ St
1 * St (5,30 € / Stk)
110 Walnußbrot
 • BAE
 •  
 • Demeter
6,00 € */ St
1 * St (6,00 € / Stk)
111 Sonnenblumenkernbrot
 • BAE
 •  
 • Demeter
4,45 € */ St
1 * St (4,45 € / Stk)