Lehenhof Brot 26 von 401

Spezialbrot 500g
 • Lehenhof
 • Demeter
2,95 € * / St
1 * St (2,95 € / Stk)
Hafer-Gersten-Brot 500g
 • Lehenhof
 • Demeter
3,20 € * / St
1 * St (3,20 € / Stk)
Bauernbrot 500g
 • Lehenhof
 • Demeter
3,45 € * / St
1 * St (3,45 € / Stk)
Sesambrot 500g
 • Lehenhof
 • Demeter
3,45 € * / St
1 * St (3,45 € / Stk)
Roggenbrot - Kasten 1000g
 • Lehenhof
 • Demeter
3,80 € * / St
1 * St (3,80 € / Stk)
Roggenbrot 1000g
 • Lehenhof
 • Demeter
3,80 € * / St
1 * St (3,80 € / Stk)
Goldritterbrot
 • Lehenhof
 • Demeter
3,85 € * / St
1 * St (3,85 € / Stk)
Spezialbrot 1000g
 • Lehenhof
 • Demeter
3,85 € * / St
1 * St (3,85 € / Stk)
Mehrsaatenbrot 750g
 • Lehenhof
 • Demeter
4,00 € * / St
1 * St (4,00 € / Stk)