Lehenhof Brot 26 von 2198

Bauernbrot - Kasten 750g
 • Lehenhof
 •  
 • Demeter
4,15 € */ St
1 * St (4,15 € / Stk)
Bauernbrot 1000g
 • Lehenhof
 •  
 • Demeter
4,85 € */ St
1 * St (4,85 € / Stk)
Bauernbrot 500g
 • Lehenhof
 •  
 • Demeter
3,45 € */ St
1 * St (3,45 € / Stk)
Dinkelbrot 750g
 • Lehenhof
 •  
 • Demeter
5,30 € */ St
1 * St (5,30 € / Stk)
Dinkelbrot Lichtwurzel - Hell 500g
 • Lehenhof
 •  
 • Demeter
4,85 € */ St
1 * St (4,85 € / Stk)
Dinkelbrot Lichtwurzel - Vollkorn 750g
 • Lehenhof
 •  
 • Demeter
5,65 € */ St
1 * St (5,65 € / Stk)
Gewürzbrot 1000g
 • Lehenhof
 •  
 • Demeter
4,15 € */ St
1 * St (4,15 € / Stk)
Goldritterbrot
 • Lehenhof
 •  
 • Demeter
3,85 € */ St
1 * St (3,85 € / Stk)
Goldritterbrot Leinsamen
 • Lehenhof
 •  
 • Demeter
4,30 € */ St
1 * St (4,30 € / Stk)