Lehenhof Brot 26 von 2195

Bauernbrot - Kasten 750g
 • Lehenhof
 • Demeter
4,15 € * / St
1 * St (4,15 € / Stk)


Bauernbrot 1000g
 • Lehenhof
 • Demeter
4,85 € * / St
1 * St (4,85 € / Stk)


Bauernbrot 500g
 • Lehenhof
 • Demeter
3,45 € * / St
1 * St (3,45 € / Stk)


Dinkelbrot 750g
 • Lehenhof
 • Demeter
5,30 € * / St
1 * St (5,30 € / Stk)


Dinkelbrot Lichtwurzel - Hell 500g
 • Lehenhof
 • Demeter
4,85 € * / St
1 * St (4,85 € / Stk)


Dinkelbrot Lichtwurzel - Vollkorn 750g
 • Lehenhof
 • Demeter
5,65 € * / St
1 * St (5,65 € / Stk)


Gewürzbrot 1000g
 • Lehenhof
 • Demeter
4,15 € * / St
1 * St (4,15 € / Stk)


Goldritterbrot
 • Lehenhof
 • Demeter
3,85 € * / St
1 * St (3,85 € / Stk)


Goldritterbrot Leinsamen
 • Lehenhof
 • Demeter
4,30 € * / St
1 * St (4,30 € / Stk)